ReAnimator 5.11.2021. - 11:20 - Petak

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava je nevladina neprofitna organizacija za pomoć žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama. Udruga svoje ciljeve ostvaruje kroz pružanje psihosocijalne pomoći i podrške, edukaciju, prevenciju, a s nama je Tina Kovačić, koordinatorica programa i voditeljica ureda. Reanimator.